Comenzi online 0767.229.885

local_shipping Transport gratuit prin curier la comenzile online peste 149,00 Lei

POLITICA DE RETUR

 

          Obligațiile consumatorului în cazul returului:

 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se accepta doar dacă sunt sigilate.
 • Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează comerciantului sau unei persoane autorizate de comerciant să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 30 zile de la data la care acesta a comunicat comerciantului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 30 zile. Produsele se trimit la adresa de retur: SC J&J GROUP SRL , Str. Drumul Lunca Priporului, Nr. 40, București, Sector 3, în ambalajul original și toate documentele cu care a fost livrat produsul.
 • Consumatorul suportă doar costurile de transport  legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care comerciantul acceptă să suporte acele costuri sau în care comerciantul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, comerciantul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin curier.
 • Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere.
 • Să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. 
 • Atunci când consumatorul își exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plătește comerciantului o sumă proporțională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat comerciantul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporțională care trebuie plătită comerciantului de către consumator este calculată pe baza prețului total convenit în contract. Dacă prețul total este excesiv, suma proporțională este calculată pe baza valorii de piață a ceea ce s-a furnizat.
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.
 • Produsul trebuie să fie însoțit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat.
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
 • Dacă în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului primit prin intermediul curierului, preluarea va fi refuzată.

Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare descrisă mai sus este aplicabilă doar clienților persoane fizice, întrucât în sensul Ordonanței de Urgență nr. 34/ 2014, cu modificări și completări ulterioare, consumator este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comerciantul este obligat de a furniza cumpărătorului informația conform căreia consumatorul își exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri și informația potrivit căreia consumatorul este obligat să achite comerciantului costuri direct proporționale cu daunele suferite, în conformitate cu art. 14, alin. (3) al Ordonanței de Urgență nr. 34/2014. 

Astfel, dacă comerciantul a furnizat toate informațiile la care este obligat , cumpărătorului, iar acesta a luat la cunoștința și a fost de acord cu acestea, în cazul în care valoarea produsului este diminuată din pricina manipulării acestora, iar comerciantul poate face dovada ca valoarea produsului a fost diminuată diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor, comerciantul are dreptul de a nu returna întreaga suma plătită de către cumpărător și de a reține o parte din sumă, reprezentând cheltuielile comerciantului pentru readucerea produsului la stadiul inițial (stare vandabilă) sau pentru acoperirea diferenței de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand, conform articolului 14, alineatele 3 și 4 ale Ordonanței de Urgență numărul 34/2014, întrucât conform articolului 14, alineatul 3 al aceleiași Ordonanțe, consumatorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. Indiferent de situație, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h), ale Ordonanței nr. 34/2014.

După verificarea stării produsului returnat în termen de 30 zile lucrătoare, cumpărătorul va fi notificat asupra constatărilor noastre și asupra sumei reținute din suma rambursabilă, aferentă diferenței de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere următoarele:

 • Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • Furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • Contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special comerciantului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, comerciantul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 • Contractele încheiate în cadrul unei licitații;

Dreptul de retur acordat de către JJ GROUP SRL ( JJ DISPLAYS  ) este de 30 zile.

Acesta este valabil atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice ce au achiziționat produse de la JJ DISPLAYS.

PAȘI DE URMAT PENTRU RETURNAREA PRODUSELOR: 

1. Completați Formularul de retur / Trimiteți un email la vanzari@jjd.ro sau va prezentați personal la sediul nostru în vederea returnării produsului unde se va completa formularul de RETUR.

2. În urmă completării formularului, va trebui să trimiteți produsul prin curier la sediul nostru. Cade în sarcina cumpărătorului să comande curierul, să completeze corect AWB-ul și să se ocupe de trimiterea produsului la sediul JJ DISPLAYS.

3. Va rugăm că în momentul expedierii:

- Să menționați pe documentul de transport numărul de comanda, aceasta se afla pe facture fiscala , sub cursul valutar : “ Nr. comanda vanzare: xxxxx

- Să atașați o copie a facturii și certificatul de garanție original al produsului;

Înainte de a trimite produsul, va rugăm să vă asigurați că pe colet este aplicată o eticheta care conține următoarele informații:

Expeditor:

Adresă expeditor:

 

Destinatar: SC J&J Group SRL

Adresă Destinatar: Str. Drumul Lunca Priporului Nr.140, Sector 3, București

 

Obligațiile comerciantului în cazul returului:

 • Comerciantul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11 al Ordonanței de Urgență nr. 34/1014.
 • Comerciantul rambursează sumele menționate la alin. (1) prin transfer bancar.
 • Cumpărătorul este obligat sa trimită comerciantului împreună cu produsul returnat și o copie a facturii fiscale primite la cumpărarea produsului și un cont bancar, dacă acesta este necesar pentru a se face plata sumei aferente produsului returnat.
 • Fără a aduce atingere alin. (1), comerciantul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de comerciant.
 • Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, comerciantul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor .